Natuurlijke Tuinen

Inleiding

De laatste decennia is de impact van het menselijk handelen op natuur en milieu steeds navranter aan de oppervlakte gekomen. De maakbare wereld loopt tegen ecologische grenzen aan. Het wordt tijd dat we met de ecologie aan de slag gaan voordat Moeder Aarde, de basis onder ons bestaan, bezwijkt onder de druk van een verwaarloosd natuur- en milieu management. En de tijd dringt.

Problemen

Het ecologisch systeem (Aarde) functioneert o.a. middels kringlopen van stoffen. Het idee is dat gesloten kringlopen zorgen voor een stabiel (over de lange termijn) milieu waarin organismen kunnen floreren en evolueren. Dat milieu is de afgelopen honderd jaar sterk veranderd door de invloed van de mens op natuur en landschap. De kringlopen zijn verstoord waardoor het milieu is veranderd en daarmee ook de natuur. Dus moeten we een aantal essentiële problemen het hoofd zien te bieden. Niet morgen, maar nu!

Het gaat vooral om het zoveel mogelijk realiseren van kringlopen van water, organische stof, koolstof en stikstof. Maar ook om je te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. En tevens een plek/functie te bieden aan andere organismen die onder de druk van de menselijke beïnvloeding dreigen te verdwijnen en voor een niet onaanzienlijk deel al verdwenen zijn. Hoe geef je dat vorm in je eigen tuin?

Oplossingen

De oplossingen zijn divers van aard. Zo kun je regenwater opvangen en bergen in je eigen tuin, veel bloeiende planten aanbrengen als nectar-leveranciers voor meerdere insectensoorten, het “groenafval” teruggeven aan de tuin en meer compost toevoegen. De (onze !!) natuur (Moeder Aarde) heeft de visie op het leven paraat. We kijken ervan weg om de verworven welvaart te consolideren.
Die welvaart kan alleen maar door meerdere generaties heen standhouden als we nu maatregelen nemen om welvaart en welzijn, economie en ecologie, natuur en milieu in een soort van noodzakelijk verband te gaan integreren.
Dat gaat de politiek niet doen. Dat lukt ze domweg niet. Dan moeten wij (de burgers) het maar doen. Heel dichtbij, in onze eigen tuin, eigen wijk en eigen stad.

Advies en realisatie


We werken samen met ” Villa Dahlia Natuurlijk Tuinonderhoud ” en we willen de bewuste burger voorzien van advies. Desgewenst leveren we een ontwerp en hebben de regie in de realisatie. Ook voeren we zelf uit.
We leveren maatwerk. Iedere m2 grond is anders. Daar kijken we naar: wat is hier, op deze plek, mogelijk.
Daarnaast nemen we de wensen van de opdrachtgever mee.
Het resultaat is een paradijs(je) met een meerwaarde voor het geheel (Aarde).

Genieten in het nu, met oog voor de toekomst.